palvelut

Palvelut

Palvelut

Porauksemme soveltuvat pehmeähköille maa-aineksille, kuten savelle, siltille, turpeelle ja hiekalle. Porausten pituus voi olla jopa yli 500m. Soveltuva putkien koko on ∅40mm-∅350mm, materiaaleina käyvät muovi ja teräs. Porausta voidaan myös käyttää huonokuntoisten putkien saneeraukseen. Toimitamme putket, pumppaamot ym. järjestelmät ja asennamme paikalleen. Lisäksi teemme muoviputkien hitsausta.

Suuntaporaukset ja vaakaporaukset

  • Peltoalueet
  • Tie- ja rautatiealitukset
  • Joet, järvet ja suoalueet sekä luonnonsuojelualueet
  • Maalämpöputket
  • Salaojaputket, teiden runkoputket
  • mm. sähkö-, tele, ja kaasulinjat
  • Golf- ja muut urheilukentät
  • Kaupunkialueiden puistot ja katualueet

Edut

Teitä tai ratoja ei tarvitse sulkea liikenteeltä putkien asentamisen ajaksi, eikä suuntaporauksesta aiheudu jälkitöitä tai maan painumista. Kaivamisen estävät vesi- ja suoalueet ovat myös hyviä vaihtoehtoehtoja putkien upottamiselle ja painottamiselle. Viljelypellot, viheralueet ja istutukset pystytään säilyttämään mahdollisimman koskemattomina. Porauksista syntyy vähän ulkopuolisia häiriötekijöitä, eikä esim. laitoksissa tarvitse välttämättä keskeyttää tuotantoa.

Rajoitukset

Ongelmaisia maa-alueita ovat moreeni ja kallio. Jos pakkasta on yli -10 astetta, poraus on mahdollista vain erikoistapauksissa, joihin vaaditaan erityisvalmisteluja.